Loading...

โรงเรียนบ้านด่านโง

ข้อมูลโรงเรียน

          ความเป็นมา     เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
          กำเนิด              เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2528
          ที่ตั้งเดิม           โรงชั่วคราวหลังคาจากไม่มีฝา อยู่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านด่านโง  ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี(ปัจจุบันเป็นตำบลห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี)
          ปัจจุบัน            ย้ายมาอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ มีพื้นที่ของโรงเรียนประมาณ 70 ไร่
          ผู้ก่อตั้ง            นายบุญเลิศ จันทร์สุขพร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านด่านโง หมู่บ้านหนองน้ำดำช่วยกันบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริบริจาคให้ชื่อ                                      โรงเรียนบ้านด่านโง  ที่ตั้งหมู่ 5 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
          โทรศัพท์         032-460108   
           e-mail           k.promm@hotmail.com
           website       
         
           เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่  เขตพื้นที่บริการบ้านด่านโง หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ หมู่ที่ 5 บ้านด่านโง และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ต.สองพี่น้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตบริการ หมู่ 4,หมู่ 5 ต.ห้วยแม่เพรียง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและเป็นการศึกษาภาคบังคับ
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-06 15:27:15 น.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านด่านโง